Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt je de algemene voorwaarden en onze privacy reglement van Whisky Proeverij Limburg gevestigd te Brunssum. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan je aanbieden.

 1. De algemene leveringsvoorwaarden gelden voor alle vormen van overeenkomsten (schriftelijk, digitaal en mondeling), waarbij een opdrachtgever gebruik maakt van de service/dienst van Whisky Proeverij Limburg.
 2. Onder “opdrachtgever” en/of “gebruiker” wordt verstaan: een wederpartij die een natuurlijke rechtspersoon is en al dan niet handelt namens een bedrijf dan wel uit hoofde van zijn/haar beroep.
 3. Onder “Producten” wordt verstaan: tickets voor proeverijen, alsook fysieke producten die in de online shop worden verkocht.
 4. Onder “ondernemer” wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand, zijnde Whisky Proeverij Limburg.
 5. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Whisky Proeverij Limburg is een onderdeel van brand coach ill graff design met Muriel Snijders als aanspeekpunt. 

 • Adres: Marktstraat 22, 6446 AC Brunssum.
 • Telefoonnummer: +31 6 173 508 24 (maandag t/m vrijdag van 09:00 – 18:00 uur)
 • E-mailadres: info@illgraff-design.com
 • KvK-nummer: 51980304
 • Btw-identificatienummer: NL001819482.B81
 • Rekeningnummer: NL67 KNAB 0513 0081 28
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer via deze website en op elke tot stand gekomen overeenkomst(bestelling) op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
 3. Geplaatste bestellingen tijdens een proeverij bij een van de ambassadeurs of de locatie van de proeverij vallen niet onder verantwoordelijkheid van de ondernemer.
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  1. de prijs inclusief belastingen;
  2. de eventuele kosten van aflevering;
  3. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  4. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  5. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  6. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 4. Wanneer een item op uitverkocht staat, is het niet mogelijk om deze na te bestellen.
 5. Alle prijzen staan aangegeven in euro’s en worden afgerekend in euro’s. 
 1. Op al onze leveringen is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Wij verkopen en leveren geen dranken aan personen die nog geen 18 jaar zijn, noch laten wij deze deelnemen aan de proeverijen. Bij deelname is onder de 25 jaar legitimatie gewenst.
 3. Wanneer je tickets besteld in de webshop kan de orderbevestiging gebruikt worden als toegangsbewijs. Mits deze vooraf volledig is betaald.
 4. Annuleren van je tickets kan tot 1 week VOOR de desbetreffende proeverij. Hierna kunnen wij niet meer garanderen dat jij jouw geld terugkrijgt.
 5. Producten worden binnen 24 uur (op werkdagen) van de bestelling verstuurd. Meestal zal deze binnen 3 werkdagen bij jou aankomen, mits de post geen vertraging heeft.
 1. Bij de aankoop van fysieke producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Indien het item niet voldoet aan de verwachtingen, gelieve dit dan schriftelijk of per mail aan te geven binnen 48u na levering.
 4. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 

Met betrekking tot de Tickets voor proeverijen:

Tot een week VOOR de whisky proeverij kan je jouw tickets annuleren. Neem contact op via info@whiskyproeverij-limburg.nl en vermeld hierbij je bestelnummer. Binnen 48 uur (op werkdagen) wordt het betaalde bedrag dan op je rekening teruggestort.

Hierna kunnen wij niet meer garanderen dat je jouw betaling terugkrijgt.

 1. Zodra een betaling bij ons binnen is gaan wij er binnen 24 uur (op werkdagen) mee aan de slag, tevens ontvang je direct via de mail een besteloverzicht.
 2. Een whisky ticket kan 24/7 besteld en betaald worden. De orderbevestiging is meteen ook je toegangsbewijs.
 3. Betaling in de webshop wordt veilig afgehandeld via onze betaalprovider Mollie. Hierbij kan je kiezen uit:
  • iDeal,
  • Bancontact
  • of creditcard.
 1. Sociale hygiëne en veiligheid staan te allen tijde centraal en worden strak nageleefd door zowel Whisky Proeverij Limburg, als de whisky ambassadeurs en de locatie waar de proeverij gehouden wordt.
 2. Vormen van discriminatie, seksuele intimidatie of andere ongewenste toespelingen worden tijdens een proeverij niet getolereerd.
 3. Overmatig alcoholgebruik en/of drankmisbruik wordt niet getolereerd.
 4. Het personeel van de locatie is bevoegd om een gast geen alcoholhoudende dranken meer te schenken/serveren indien diens gedrag naar het oordeel van het personeel een verstoring van de sociale hygiëne en/of een schending van de huisregels veroorzaakt of kan veroorzaken.
 5. Aan minderjarigen wordt geen alcohol geserveerd. Ook niet onder het toezicht of met toestemming van de ouders/verzorgers. Legitimatie is verplicht te tonen in geval van twijfel bij het personeel.
 6. Aan het niet naleven van huis- en/of gedragsregels zijn directe consequenties verbonden. In het geval van dergelijke consequenties zal er geen restitutie van boekingsgelden plaatsvinden en dienen niet voldane betalingen volledig afgelost te worden, waaronder boekingskosten en consumptiekosten tijdens de desbetreffende proeverij. Ook kan hierbij het recht ontzegt worden om een volgende keer deel te nemen.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Whisky Proeverij Limburg is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Whisky Proeverij Limburg en/of ill graff design.

Privacy beleid

 1. Wij nemen je privacy serieus en zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Whisky Proeverij Limburg.
 2. Duidelijk is dat de Whisky Proeverij Limburg niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.
 3. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.
 4. Whisky Proeverij Limburg respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en zal de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk behandelen.
 1. Wanneer jij een bestelling plaatst, je aanmeldt voor de nieuwsbrief of een contactformulier invult vragen we je om eventuele persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren.
 2. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Whisky Proeverij Limburg of die van een derde partij (hosting).
 3. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
 4. Het betreft meestal alleen de onderstaande gegevens;
  • Naam
  • E-mailadres
  • Eventueel straat en huisnummer, alsook woonplaats voor de levering en factuur
  • Rekeningnummer bij betaling van een bestelling.
 5. Deze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd om een bestelling als cadeau te bestellen. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Daarom raden wij ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
 6. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@whiskyproeverij-limburg.nl, dan verwijderen wij deze informatie direct.
 1. Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.
 2. Hierbij maken wij gebruik van 2 soorten cookies:
  1. Functioneel
   Wij gebruiken functionele cookies om een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van deze website. Tevens zijn deze cookies noodzakelijk voor een goede technische werking van mijn website.
  2. Analyse
   Wij gebruiken analytische cookies om inzicht te geven in de informatiebehoefte en interesse van onze webbezoekers. Bijvoorbeeld over het aantal bezoekers of de meest bezochte pagina’s. Wij gebruiken deze informatie om de website te optimaliseren. Hierbij slaan wij geen persoonsgegevens op. Met behulp van deze cookies kan ook niet worden achterhaald wat jij als persoon hebt gedaan op de website. Tevens worden IP-adressen geanonimiseerd via Google Analytics. Via Google tag manager worden bijvoorbeeld gegevens verzameld door middel van een opt-in voor de nieuwsbrief, het bestellen van iets uit de webshop of het invullen van een contactformulier.
 3. Deze of andere gegevens die je aan ons vertrekt worden niet doorverkocht aan derden.
 4. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.
 1. Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.
 2. Daarnaast vind je onderaan iedere VIP mailing de mogelijkheid om jouw gegevens aan te passen of om je af te melden.
 1. We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen.
 2. Als je vragen heeft over dit privacy beleid, kan contact met ons opnemen via e-mail: info@whiskyproeverij-limburg.nl
Datum laatste wijziging: 18 december 2022